Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

07 lipca 2021
Już w najbliższą sobotę 10 lipca rozpoczynamy pierwszy turnus obozu "Lato dziecięcych uśmiechów 2021". W związku z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi dla obozów informujemy, że rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do złożonego w dniu wyjazdu dziecka na obóz oświadczenia dot. COVID-19. Oświadczenia te będziemy zbierali przed wejściem do autokaru. Dziecko niespełniające przesłanek, o których mowa w oświadczeniu (a zatem nieposiadające oświadczenia), nie będzie mogło wziąć udział w obozie!
 
Oświadczenie można wydrukować samodzielnie i wypełnić w dniu wyjazdu (z datą rozpoczęcia turnusu) lub wypełnić podczas zbiórki (druki będą w dyspozycji przedstawiciela organizatora).
 
Druk oświadczenia publikujemy poniżej:
 
Oświadczenie dot. COVID-19 - obowiązkowe w dniu wyjazdu dziecka!